Nesøya barnehage har en nærmiljø-profil.

Miljøsertifisering

Vi er en miljøbarnehage og har vært Grønt Flagg sertifisert siden 2011. I Nesøya barnehage jobber vi aktivt med kildesortering på alle våre avdelinger. Barna lærer å ta vare på naturen rundt oss.

Sikkerhetsrutiner

Vi har laget et eget hefte med sikkerhetsrutiner som henger på hver avdeling. Hele personalgruppen går på førstehjelpskurs hver høst. Flere i personalgruppen har i tillegg livbergingskompetanse.

Utelekeplassen blir jevnlig kontrollert av Lekeplassinspektøren AS.