Vi legger vekt på å:

  • gi barna et allsidig tilbud
  • ha god tid til lek
  • la humor og glede skal prege våre dager
  • ha engasjerte personalet som er gode rollemodeller
  • ha et godt samarbeid mellom avdelingene
  • ha et godt foreldresamarbeid med vekt på daglig kommunikasjon
  • satse på tidlig innsats

Vi er aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære!

Leken i fokus for vennskap og læring

I barnehagealder er leken den viktigste arena for læring. Lek og læring går hånd i hånd. Gjennom leken utvikles vennskap, språk og sosial kompetanse. Dette er kanskje de viktigste ferdigheter for å klare seg i livet. Leken bidrar også til livsglede, entusiasme, motivasjon og utvikling.