Tyrihans

Tyrihans er en småbarnsavdelingen 1-3 år. Her er det plass til 14 barn og  4 voksne.

Pedagogisk leder: Eva Hennum

Veslefrikk

Veslefrikk er en storbarnsavdeling. Her er det plass til 18 barn 3-6 år og 3 voksne.

Pedagogisk leder: Trine Aalerud

Askeladden

Askeladden er en storbarnsavdeling med 18 barn 3-6 år og 3 voksne.

Pedagogisk leder: Madelene Nohlqvist