Satsningsområder

Utvikling av språk og sosial kompetanse preger det daglige samspillet mellom barn/barn og barn/voksen hos oss. Metodene for innlæring er varierte.

I språk og aldersinndelte lekegrupper utvikles vennskap og sosialt samspill. Vi er med i en spennende pilot med realfag som fokus. Barna blir kjent med realfag gjennom lek, undring og utforsking. Vi mener at leken er en av de viktigste aktivitetene i barnas hverdag, og at barna lærer mye av hverandre i leken – som for eksempel; språk, vennskap, ta hensyn til hverandres ønsker og behov, vente på tur, hevde sin rett, humor og glede

Vi ønsker at barna skal få oppleve mestring og glede i møtet med naturen – og at de skal få allsidige fysiske utfordringer som stimulerer deres grovmotoriske utvikling.

De ansatte har fått opplæring i De Utrolige Årene, som er et forskningsbasert program i samarbeid med Universitetet i Troms.

Kosthold

Vi har tre måltider i barnehagen: Frokost, lunsj og ettermiddagsmat. Til frokost spiser barna medbrakt matpakke. De øvrige måltidene finansieres gjennom kostpengene (som også dekker melk).
Til lunsj serverer vi brød og pålegg. På ettermiddagen har vi et enkelt mellommåltid der vi serverer frukt.
Det er varm mat hver fredag. De andre dagene er det smøremåltid.

Sikkerhetsrutiner

Vi har livredningskompetanse for noen ansatte som blir oppfrisket hvert år.

  • Førstehjelpskurs for alle ansatte hvert år.
  • Brannkurs for alle hvert 2. år.
  • Uteområdet blir sjekket hver dag.