Satsningsområder

Våre satsningsområder er de sju fagområdene, språk, natur og uteliv. Vi forholder oss til et helhetlig læringsbegrep hvor det finnes mange veier til læring. De sju fagområdene inngår daglig i våre aktiviteter. Vi kartlegger barns språk ved hjelp av kartleggingsverktøyet TRAS(Tidlig Registrering Av barns Språkutvikling).

Vår vektlegging av natur og uteliv består av lek og varierte utendørsaktiviteter. Barnehagen disponerer en lavvo og to grillhytter. Natur og uteliv står sentralt i vårt daglige tilbud, fordi lek og aktiviteter i et natur- og utemiljø er kvaliteter i en barndom i Norge.

Miljøsertifisering

Vi har sertifisering som "Grønt flagg"- barnehage. Dette innebærer at avdelingene fokuserer på kildesortering, strømsparing og har en arbeidsplan for det. Dette er et arbeid barna deltar i. Sammen med barna gjør vi små eksperimenter, det settes av tid til å kaste søppel på riktig plass, for å lære om det kretsløp vi alle er en del av. Vi undrer oss sammen med barna over spørsmål som feks hva skjer med noe som blir liggende i naturen? Vi bruker om igjen noe av vårt avfall feks i formingsaktiviteter.

Kosthold

Vi fokuserer på å tilberede mat sammen med barna, fordi vi vil gi barna økt forståelse for hva mat er, hvor maten kommer fra og hvordan den lages. Vi lager variert mat og tilbyr et sundt og variert kosthold.