Sikkerhetsrutiner

Solgården barnehages rutiner for førstehjelp, livredding, kontroll av utelekeplass registreres i Asker kommunes Fellesledelsessystem. Hver høst har alle ansatte førstehjelpskurs, samt eget lite lommehefte tilgjengelig i arbeidstiden. Kurs i livredding tilbys jevnlig, også oppfriskningskurs. Vi sjekker barnehagens utelekeplass daglig, ansvaret for dette er avtalt og fordelt gjennom hele barnehageåret.

Tilsyn

Solgården barnehage har både intern og ekstern revisjon. Med revisjon undersøkes det om virksomheten oppfyller de krav om retningslinjer som er nedfelt i Askers kommunes Felles ledelsessystem. I Felles ledelsessystem er det nedfelt lovkrav, politiske og administrative vedtak og ISO-standarder, med fokus på kvalitet, ytre miljø og informasjonssikkerhet.

Den eksterne revisjonen gjennomføres av Det Norske Veritas. Siste gjennomgang var våren 2014, sertifiseringen ble godkjent.