Solstad barnehage

Solstad barnehage åpnet i 1981, og er en 3 avdelings barnehage med 50 barn og 13 ansatte. 2 avdelinger har 18 barn i alderen 3-6 år og 1 avdeling har 14 barn i alderen 10 mnd. til 3 år.
Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser på Solstad i Asker, i umiddelbar nærhet til skog og mark og flotte turmuligheter.

Solstad barnehage er et av 3 hus som tilhører Torstad-sonen barnehager. Barnehagene ledes av èn virksomhetsleder og to mellomledere.

Barnehagen har til sammen 13 hele stillinger i grunnbemanning, hvorav 5 ansatte er pedagoger/ barnehagelærere og 1 er lærer/miljøterapeut.

Personaltettheten vil i perioder ligge over dette, avhengig av hvor mye ekstra ressurser som er tatt inn. Vi har som mål å ligge over kravet om pedagogisk bemanningsnorm, og vil derfor ansette flere pedagoger i tiden fremover enn normen tilsier.

Vår visjon: Mulighetenes verden - for barnets beste

Kontakt

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

66799060

66712670

66712670

E-post

sissel.sonju-moltzau@asker.kommune.no

Besøksadresse

Solstadveien 77
1395 HVALSTAD

Vis nøkkelinformasjon