Leo minor

Telefon: 66 71 26 77

Leo minor er barnehagens småbarnsavdeling for barn fra 1-2 år.
På Leo Minor er vi opptatt av:

 • barndommens egenverdi
 • å møte barn med respekt og tillit
 • å skape trygghet og et godt læringsmiljø
 • å ha et godt samarbeid med foreldre
 • at omsorg skal prege alle situasjoner i vår hverdag

Pegasus

Telefon: 66 71 26 79

På Pegasus er vi:

 • vennlige
 • voksne med god omsorg
 • voksne som verdsetter barnas lek og aktivitet.
 • opptatt av at barnet bestemmer selv hva og hvordan hun/han lærer gjennom lek.
 • opptatt av at sosial kompetanse skal ha en sentral plass i hverdagen. Voksne møter barn der de er.
 • glade i å gå på tur og være ute, liker å ta vare på naturen/miljøet rundt oss. Mye musikk, sang og eventyr i hverdagene.

Herkules

Telefon: 66 71 26 78

Opptatt av mestring, glede og kreativitet hvor:

 • det er passe med utfordringer, barna skal få klare selv. Vi støtter dem på veien til selvstendighet og oppfordrer barna til å hjelpe hverandre
 • lek er en god måte å lære, øve og bearbeide. Derfor setter vi av god tid til lek
 • vi vil at barna skal være deltakende i fellesskapet, både på avdeling og i hele barnehagen
 • vi legger til rette for kreativitet ved å ha tilgjengelige bøker, musikkinstrumenter, formingsmateriell, konstruksjonsmateriell og utkledningstøy. Og vi setter det frem på en måte som innbyr til lek og aktivitet
 • vi bruker en lyttende pedagogikk. Det vil si at vi observerer barna og lytter til deres innspill, og tar de på alvor når vi tilrettelegger og lager opplegg. Slik er barna med på å forme sin hverdag og sin læring.