Leo minor

Telefon: 66 71 26 77

Leo minor er barnehagens småbarnsavdeling med 14 barn fra 1-3 år.

5 ansatte 

Pegasus

Telefon: 66 71 26 79

Pegasus er en avdeling med 18 store barn fra 3-6 år.

3 ansatte

Herkules

Telefon: 66 71 26 78

Herkules er en avdeling med 18 store barn fra 3-6 år

3 ansatte

Haugtussa

Haugtussa er en egen liten en-avdelings barnehage i Torstad-sonen, som ligger i Greverudveien på Vakås i Asker. Den lille barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser med utsikt over fjorden og Oslo, 1 minutt til Vakås stasjon og i umiddelbar nærhet til skog og mark.

Avdeling Haugtussa

Barnehagene ledes av èn virksomhetsleder og to mellomledere. Haugtussa har til sammen 4/5 hele stillinger i grunnbemanning, hvorav 2 ansatte er pedagoger/ barnehagelærere og 2 er fagarbeidere og er assistent. 1 er lærer/miljøterapeut.

Personaltettheten vil i perioder ligge over dette, avhengig av hvor mye ekstra ressurser som er tatt inn. Vi har som mål å ligge over kravet om pedagogisk bemanningsnorm, og vil derfor ansette flere pedagoger i tiden fremover enn normen tilsier.

Telefon: 66 71 26 76