Satsningsområder

Sosial kompetanse

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet I Hvalstad barnehage legger vi fokus på å utvikle barnas sosiale kompetanse. Vi ønsker å sterke begrepet fellesskap og gi barna de kunnskaper holdninger og verdier som kreves for å inngå, inkludere og opprettholde et felleskap

Natur og miljø

Vi har stor fokus på natur og miljø. Barnehagen er sertifisert med grønt flagg og jobber aktivt for å opprettholde det

Miljøsertifisering

Solstad barnehage har sertifisert seg til Grønt flagg og det er vi stolte av.

For å få Grønt flagg krever det innsats fra både liten og stor. Vi har miljø som et av våre satsningsområder og vi startet dette arbeidet i 2008. For å oppnå Grønt flagg kreves det gode tiltak innenfor flere viktige temaer. Vi har to miljøuker i løpet av året. Der har vi ekstra fokus på gjenbruk av materiell og søppelsortering.

Både voksne og barn er opptatt av å opprettholde en god miljøprofil i enheten vår og vi satser på utvikling innenfor dette arbeidet.

Kosthold

Barnehagen står for et måltid i løpet av dagen. En gang i uken lages det varm mat med bevissthet over variasjon og sunt innehold. Barna tar med seg en matpakke til ettermiddagen samt mat til frokost hvis de ønsker å spise det. Barnehagen serverer frukt alle dager.

Sikkerhetsrutiner

Alle som jobber hos oss har gjennomført førstehjelpskurs. Denne oppdateres annen hvert år. Vi har ansatte som har livreddings kurs. Vi følger gjeldene lover og regler for barnehagedrift og har utarbeidede og systematiserte sikkerhetsrutiner i og utenfor barnehagen. Barnehagen har brannøvelser to ganger i året. Vaktmester kommer innom en gang i uken og vedlikeholder bygg og uteområde.