Vendla barnehage

Bilde av Vendla barnehage

Kontakt

Åpningstider
07:30 - 17:00
Telefon
95264605
E-post
Besøksadresse
Søndre vei 12 1397 NESØYA
Vis i kart
Bilde av Vendla barnehage

Vendla barnehage er en kommunal barnehage med 9 avdelinger. Her går det barn i alderen 1-6 år. I vårt Nærmiljø finner vi skog med et flott naturreservat, hvor vi har 2 leirplasser, trolske Nesøyatjern hvor vi kan gå på skøyter om vinteren, Hvamodden med flotte badeplasser hvor vi disponerer et lite hus med eventyrlig utsikt, Nesøya Idrettspark med alle fasiliteter, Brønnøya med sitt rike dyre- og planteliv og Nesøya skole med en spennende lekeplass.

Vis nøkkelinformasjon Skjul nøkkelinformasjon

Barnehagetype

Offentlig

Alder

1 - 5 år

Pedagogisk profil

-

Antall barn

138

Antall barn per ansatt

5,8

Ansattes utdanning

 • Barnehagelærer 30,3 %
 • Barne- og ungdomsarbeider 40,9 %
 • Annen bakgrunn 17 %
 • Annen høyere utdanning 3,1 %
 • Annen fagutdanning 0 %

Leke- og oppholdsareal per barn

4,9 m2

Foreldreundersøkelse

 • Ute og inne miljø 4.2
 • Barnets utvikling 4.7
 • Barnets trivsel 4.8
 • Informasjon 4.5
 • Tilfredshet 4.6

Antall besvarte: 113 Svarprosent: 82,5

Brukerundersøkelse

Ikke oppgitt

 

Hvem er vi, og hva er vi opptatt av?

I Vendla barnehage er vi aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære. Glad livsutfoldelse preger vår hverdag. Barna lærer og utvikler seg i et miljø der de får være aktivt medvirkende i et godt sosialt fellesskap der lek og vennskap står sentralt. Vendla barnehage har en nærmiljøprofil. Voksne og barn er flinke til å bruke nærmiljøet på Nesøya.

Dette gjør vi i barnehagen

Arbeid med psykisk helsefremmede lekemiljøer vil være vårt overordnede satsningsområde fremover. Voksen rollen, lek og utforming av det fysiske miljøet vil være sentralt.

Mål: Alle ansatte i barnehagene skal inneha ha kunnskap og bevissthet om lekens betydning for trygghet, trivsel og utvikling og for barnas psykiske helse.

Årsplan - link

Avdelingene våre

Avdelingene Vendla – 138 barn fordelt på 9 avdelinger

Krabben: 12 barn i alderen 1-3 år og 4 voksne                                 

Sneglen: 12 barn i alderen 1-3 år og 4 voksne

Muslingen: 12 barn i alderen 1-3 år og 4 voksne

Kråkebollen: 12 barn i alderen 1-3 år og 4 voksne 

Krepsen: 18 barn i alderen 3-6 år og 3 voksne

Sjøhesten: 18 barn i alderen 3-6 år og 3 voksne

Sjøstjernen: 18 barn i alderen 3-6 år og 3 voksne

Kosthold i barnehagen

 Barnehagene i Asker kommune har «God helse» som et av sine bærekraftmål. I Landøyasonens barnehager betyr dette blant annet å tilby et sunt og godt kosthold. Vi er opptatt av å gi barna et begynnende grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.

Sikkerhet i barnehagen

Våre ansatte har følgende sikkerhetskompetanse:

 • livredningskompetanse for noen ansatte som blir fornyet hvert år
 • førstehjelpskurs
 • brannkurs for alle ansatte annethvert år
 • rutiner rundt soving (sovevakt)
 • uteområdet blir sjekket daglig.

Miljøsertifisering

Barnehagene har Grønt Flagg status. Det betyr at vi er godkjent som miljøbarnehager. Vi vil jobbe aktivt med å opprettholde denne profilen gjennom hele året.  Barna lærer å kildesortere. På turer rydder vi alltid opp etter oss og ser til at ingenting ligger igjen etter oss som kan skade dyr eller natur.  Målet er å lære barn å ta vare på miljøet rundt seg. 

I tillegg har vi fokus på sunn mat. Vi ønsker å lære mer om hvor maten kommer i fra. Barna skal være med på hele prosessen fra å plante et frø til å høste produktet og lage mat til seg selv og andre. Barna lærer bærekraftig utvikling. Voksne og barn i felleskap skal ha ansvar for en kjøkkenhage.

Kollektivtransport

Nesøya og Vendla barnehager: Buss nr 265 (Nesøya) fra Sandvika stasjon, stopper rett ved barnehagene. Buss nr 250 kjører fra Oslo, stopper på Ikea Slepende. Korresponderer med Nesøya buss nr 265.

 

Barnehage

Oversikt barnehager, søk plass, sammenlign barnehager, om opptak, åpen barnehage, priser, informasjon til private barnehager, tilskudd

Øvrig kontaktinformasjon

Maria Rooney

Avdelingsleder
Mob: 951 36 320

Trine Øverland

Merkantil
Mob: 952 64 606

Camilla Graff

Virksomhetsleder
Tlf: 414 20 061

Vendla barnehage inngår i Landøyasonens barnehager sammen med Landøya og Nesøya barnehager. Vi har felles virksomhetsleder og felles lederteam.