I Vendla barnehage har vi 154 barn i alderen 1 – 6 år, fordelt på 9 avdelinger.

3 er småbarnsavdelinger med 14 barn i alderen 1-3 år og 4 voksne (per avdelinger).  De andre 6 avdelingene er storbarnsavdelinger med 18-19 barn i alderen 3-6 år og 3-4 voksne (per avdelinger).

Det året barna fyller 3 år flytter de over til stor avdeling. Dette skjer i august når det nye barnehageåret starter.

Alle skolestartere er med i naturgrupper.  Vi har 3 naturgrupper som er satt sammen av barna fra to avdelinger. Det legges vekt på tett samarbeid mellom avdelingene. Barna i de ulike aldersgruppene får det samme barnehagetilbudet. Les mer om dette i vår Årsplan.

Småbarnsavdelingene

Muslingen - 14 barn i alderen 1-3 år og 4 voksne. Telefon 952 64 610

Sneglen - 14 barn i alderen 1-3 år og 4 voksne. Telefon 952 64 609

Krabben - 14 barn i alderen 1-3 år og 4 voksne. Telefon 952 64 608

Småbarna holder til innerst i barnehagen og har en egen skjermet utelekeplass.

Storbarnsavdelinger

Kråkebollen - 18 barn i alderen 3-6 år og 3 voksne. Telefon 952 64 612

Selen - 18 barn i alderen 3-6 år og 3 voksne. Telefon 952 64 613

Sjøstjernen- 18 barn i alderen 3-6 år og 3 voksne. Telefon 952 64 616

Sjøhesten - 18 barn i alderen 3-6 år og 3 voksne. Telefon 952 64 615

Krepsen - 18 barn i alderen 3-6 år og 3 voksne. Telefon 952 64 618

Blekkspruten - 18 barn i alderen 3-6 år og 3 voksne. Telefon: 952 64 617

Naturgrupper - To og to avdelinger samarbeider om å ha naturgrupper (skolestarterne). Gruppene bruker de 3 leirplassene vi har i Nesøya-skogen.

Se bilder fra avdelingene våre

Illustrasjon Illustrasjonsfoto Illustrasjon Illustrasjon Illistrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon