Vi er aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære!

Satsningsområder

Leken i fokus for vennskap og læring. I barnehagealder er leken den viktigste arena for læring. Gjennom leken utvikles vennskap, språk og sosial kompetanse. Dette er kanskje de viktigste ferdigheter for å klare seg i livet. Leken bidrar også til livsglede, entusiasme, motivasjon og utvikling.

Miljøsertifisering

Vi er en miljøbarnehage og er Grønt Flagg sertifisert og har vært sertifisert siden 2011.
I Vendla barnehage jobber vi aktivt med kildesortering på alle våre avdelinger. Barna lærer å ta vare på naturen rundt oss.

Ansatte

Det er 45 ansatte i tillegg til ledelsen og en merkantil. Ledelsen består av virksomhetsleder, 1 mellomleder i 100% og 1 mellomleder i 70%.

Sikkerhetsrutiner

Vi har laget et eget hefte med sikkerhetsrutiner som henger på hver avdeling. Alle ansatte er med på førstehjelpskurs hver høst. Flere i personalgruppen har i tillegg livbergingskompetanse.
Utelekeplassen blir jevnlig kontrollert av Lekeplassinspektøren AS.