Avdeling Vepsebolet består av 3 baser.

Epleblomsten

Epleblomsten er en avdeling for 18 barn i alderen 3-6 år. Epleblomsten ligger i husets tilbygg og består av et hovedrom og en rekke små rom. Vi har vakre lysekroner i taket og alle rom er malt i samstemte farger.

Vi serverer frokost hver morgen. Barna hjelper til å klargjøre måltidet samt dekke på og av bordet. Vi er opptatt av god bordskikk og god stemning under måltidet. Musikk og formingsaktiviteter pluss aktiv bru av nærmiljøet preger hverdagen.

Honningtoppen

Honningtoppen består av 18 barn i alderen 3-6 år. Vi holder til i 2 etasje. Dagene er mye preget av aktiviteter i nærmiljøet, samt forming og samlinger.

Kjernehuset

Base kjernehuset er en småbarnsbase med 15 barn i alderen 1-3 år.

Hverdagen formes etter en fast dagsrytme, og barnas dagsform. Frokost serveres hver dag kl 8.30. Vi har påsmurt mat, og barna forsyner seg med det de ønsker, samt hjelper hverandre rundt bordet. Vi tilbringer mye tid ute, og barna får fra tidlig alder av ett forhold til natur og friluft.

Vi har daglige samlingsstunder med eventyr, sang og musikk. Veksling mellom ro, hvile og aktiviteter ut i fra barnas og gruppens forutsetninger. Vi samarbeider tett med de andre basene, slik at blant annet søsken får opprettholdt mye kontakt. Vi er også med på turer med de eldre barna ( buss og båt).