Barnehagen skal i følge rammeplanen, bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile. Dette bør skje i nært samarbeid med barnas foresatte.

Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet "Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen", og retningslinjene for Heggedalskogen/Vikingjordet er basert på disse.

Mat og drikke i barnehagen, enten det er medbrakt eller servert av barnehagen, bør være i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger for ernæring.

Barnehagen bør

 • legge til rette for minimum to faste, ernæringsmessig fullverdige måltider hver dag med medbrakt eller servert mat.
 • sette av god tid til hvert måltid, slik at alle barna får i seg tilstrekkelig mat og drikke
 • legge til rette for å kunne spise frokost for de barna som ikke har spist frokost hjemme. Frokosten spises innen kl. 09.00
 • legge til rette for et godt fungerende og trivelig spisemiljø. Barna oppmuntres til å spise seg mette før måltidet avsluttes, og de voksne tar aktiv del i måltidet
 • sørge for god hygiene før og under måltidene og ved oppbevaring og tilberedning av mat
 • ivareta måltidenes pedagogiske funksjon

Mat og drikke

 • maten bør varieres over tid og gi varierte smaksopplevelser
 • måltidene bør settes sammen av mat fra følgende tre grupper:
  - Grovt brød, grove kornprodukter, poteter, ris, pasta etc.
  - Grønnsaker og frukt/bær.
  - Fisk, kjøtt, ost, egg, erter, bønner, linser etc.
 • plantemargarin og olje bør velges framfor smør og smørblandede margarintyper.
 • drikke til måltidene bør være skummet melk, ekstra lettmelk, lettmelk eller vann. Vann er tørstedrikk mellom måltidene.