En del dagmammaer, barneparker og andre grupper for pass av barn mot betaling faller ikke innunder barnehagelovens godkjenningsplikt fordi de er av mindre omfang. Slike virksomheter har ofte likevel søknadsplikt til kommunen innen miljørettet helsevern.

Kravet om godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. gjelder hvis virksomheten gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder mot betaling, og hvis:

    • virksomheten er regelmessig og
    • tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og
    • antall barn til stede samtidig er tre eller flere

Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og drift av slike virksomheter.

Virksomhetene bes fylle ut det elektroniske skjemaet for søknad om godkjenning etter miljørettet helsevern.

I tillegg til forskriften fins det en veileder innen miljørettet helsevern i barnehager og skoler, og denne forklarer grundigere de kravene som stilles til virksomhetene.