Vil du bli dagmamma, eller drive med annen type barnepass mot betaling?

Du som ønsker å bli dagmamma, drive barnepark, eller starte annen type barnepass mot betaling, må i enkelte tilfeller søke om godkjenning etter miljørettet helsevern.

Hva er miljørettet helsevern? 

Regelverket for miljørettet helsevern skal sikre at barnehager, skoler og lignende virksomheter for barnepass fremmer gode sosiale og miljømessige forhold, og forebygger sykdom og skade. 

Når man prater om miljørettet helsevern, mener man ofte rutiner for vedlikehold, støynivå, kvalitet på ute- og innearealer, førstehjelpskompetanse, luftkvalitet og hygiene.

Hvem må søke om godkjenning? 

En del dagmammaer, barneparker og andre grupper for barnepass mot betaling, trenger ikke å følge kravene i barnehagelovens godkjenningsplikt fordi de er av mindre omfang.

Mindre virksomheter for barnepass må ofte likevel søke om å få godkjenning innen miljørettet helsevern (skjemaet krever innlogging med BankID). 

Du må søke om godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, hvis: 

  • virksomheten gir tilsyn med, og omsorg for barn under skolepliktig alder mot betaling,og 
  • virksomheten er regelmessig, og
  • tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og
  • antall barn til stede samtidig er tre eller flere.

Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og drift av slike virksomheter.

Vil du lære mer om miljørettet helsevern?

Helsedirektoratets veileder for miljørettet helsevern i barnehager og skoler forklarer kravene som stilles til deg som vil starte egen virksomhet for barnepass. 

Les veileder for miljørettet helsevern.