Familiebarnehagene er primært et barnehagetilbud for 1-3 åringer hvor tilbudet foregår i private hjem. De enkelte familiebarnehagene,både kommunale og private, er under pedagogisk veiledning og oppfølging av Asker kommune.

Oppstart og tilvenning

Vi forventer at foreldre/foresatte tar seg tid til å være sammen med barnet hos assistenten de første dagene. Alle arbeidstakere kan søke om inntil 3 dagers permisjon i forbindelse med tilvenning i barnehagen.

Det er lurt å la barnets første dager bli korte, slik at barnet skal få anledning til å sortere inntrykkene og å ha lyst til å komme tilbake.

Disse dagene skal også brukes til at ansatte og foreldre/foresatte skal bli kjent og utveksle informasjon om barnet, helse, trivsel og vaner.

Bringe

Avskjed om morgenen kan noen ganger være litt trist.
Fortell derfor alltid at du skal gå, gi en klem, si ”ha det bra” – og gå, selv om barnet gråter.

Er du urolig for hvordan det går, ring gjerne for å forsikre deg om at alt er bra. Dere kan være trygge på, at barnet blir trøstet. Assistenten vil ta kontakt, hvis ikke barnet faller til ro.

Hente

Barnet skal få tid til å avslutte dagen på en god måte. Foreldre skal få informasjon om hvordan dagen har vært for barnet. Noen ganger vil ikke barna gå hjem. Dette kan skyldes at barnet er i lek. Da kan det være lurt med litt ekstra oppmerksomhet fra den som henter.

Dersom andre enn foreldrene skal hente barnet, må dette avtales med assistenten. 

Klær og utstyr

Barna skal ha klær tilpasset årstiden som er egnet til aktivitet inne og ute. Ekstra tøy skal ligge i barnehagen. Barn som sover ute må ha egen vogn. Barn som sover inne skal ha med sengetøy.
Bleiepakken og salven skal være merket med navn. Dere får beskjed når det begynner å bli tomt. Håndklær og kluter holder assistenten.
Det gjør det enklere ved påkledning hvis klærne er merket med navn.

Noen private familiebarnehager holder bleier mot at foreldre betaler inn et beløp til barnehagen.

Syke barn

Syke barn holdes hjemme. Smittsom sykdom, må meldes til barnehagen.
Se for øvrig Folkehelseinstituttet anbefalinger og råd for barnehager.

Utflukter/transport

For å dra på enkelte utflukter brukes privatbil eller offentlig kommunikasjonsmiddel. Alle foreldre mottar et skjema, der vi ønsker tillatelse til/reservasjon mot dette. 

Åpningstider

Den maksimale oppholdstiden er 8,5 timer, og kan variere hos hver enkelt assistent innen rammen 07.00-17.00. Vi forventer at åpningstiden overholdes. Egne skjemaer må fylles ut, ved brudd på åpningstiden.

På grunn av familiebarnehagens åpningstider (42,5 timer per uke) skal assistentene avspasere inntil 13 dager per år. Dette inkluderer jul (romjula) – og påskedagene  (mandag, tirsdag, onsdag før skjærtorsdag). Da er familiebarnehagen stengt. De resterende dagene avspaseres etter avtale. Barna får da et vikartilbud. 
Hvis barnet kommer senere enn avtalt, vennligst gi beskjed til assistenten. Ved sykdom eller annet fravær må det gis beskjed.

Ferie

Barna skal i løpet av året ha 4 ukers ferie, hvorav 3 uker om sommeren. Noen private familiebarnehager kan ha stengt flere uker. Se barnehagens vedtekter.

Planleggingsdager

Familiebarnehagen har 5 planleggingsdager i året. Planleggingsdagene kan være felles for private og kommunale. Da er familiebarnehagen stengt.