Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Gode resultater for barnehagene

Årets foreldreundersøkelse for Askers barnehager viser at svært mange av barnehagene scorer høyt innen de fleste kategoriene.

Barn i barnehage

– Vi er svært glade for gode resultater. Våre ansatte jobber kontinuerlig for at barna skal ha det bra , og da er det veldig fint at foreldrene opplever at de faktisk har det, sier Bodil Moe, kommunalsjef Barnehage i Asker kommune.

Det beregnes et gjennomsnitt innen hver enkelt kategori basert på foreldrenes svar. Hovedinntrykket fra undersøkelsen er at det er veldig gode resultater i Asker kommune.

Spesielt år med vedvarende krisesituasjon

- Vi var ekstra spente på resultatene fra denne undersøkelsen da det har vært et spesielt år med strenge smitteverntiltak, at barnehagene var stengt i flere uker. Flere ansatte og barn har vært i karantene. Jeg opplever at vi har truffet godt på smitteverntiltak, informasjon rundt innførte og endrete tiltak.

Det har vært viktig for oss i den vedvarende krisesituasjonen at vi har hatt omforent og lik informasjon til alle og at dette har vært i tråd med både lokale og nasjonale smitteverntiltak, sier Moe.

Undersøkelsen meldes inn av barnehagene selv, og det er foreldre fra den enkelte barnehage som har svart på den. Foreldrene skal svare på spørsmål innen ni ulike kategorier, der toppkarakteren er fem. Den kategorien som skiller mest, er «inne- og utemiljø».

Store ulikheter i fysisk miljø

– Vi har barnehager med store forskjeller på det fysiske miljøet både inne og ute. Vi har barnehager som driver i bygg som ikke er moderne, og heller ikke tidsriktige, og da er det ikke overraskende at det er det området vi scorer lavt på.

Respekt og trivsel

Undersøkelsen viser videre at Askers barnehager scorer relativt høyt på det å bli møtt med respekt, og at barna trives i barnehagen.

– Dette er noe av kjernen i vår virksomhet, og noe vi hele tiden er bevisst og jobber med. Da er det godt at foreldre opplever et godt samarbeid og at de opplever at barnet har god utvikling, fortsetter Moe som understreker at dette gir inspirasjon til å fortsette å utvikle Askers barnehager til beste for barna.