Barn som leker

MIB-Asker arbeider stadig for å rekruttere og beholde dyktige og engasjerte menn inn i barnehagene. Vi mener at barn har rett til og krav på å møte rollemodeller av begge kjønn i barnehagen.

Stadig flere menn i Asker-barnehagene

MIB-arbeidet i Asker startet allerede sent på 90-tallet. I 2015 hadde vi 10,8 % menn i barnehagene i Asker kommune.

Nasjonale tall

Hvis vi ser på de nasjonale tallene ser vi at prosentandelen og det totale antallet menn har økt forholdsvis jevnt i samtlige år vi har tilgjengelig statistikk for. Fra 2005 til 2015 steg andelen menn i basisvirksomhet i barnehager i Norge fra 7 prosent til 9 prosent. De fleste menn i basisvirksomhet er ansatt som assistenter. Basisvirksomhet er alle stillinger i barnehagen. I alt var det 3 400 mannlige assistenter i barnehager, eller 11 prosent av alle assistenter. I 2015 var det i alt 2 000 menn som var pedagogiske ledere i barnehager, det utgjør ni prosent av alle pedagogiske ledere i barnehager (tall fra Statistisk sentralbyrå 2016)

Asker over gjennomsnittet

Vi er glade for å se at Asker har ligget over landsgjennomsnittet hele tiden. Dette viser at Asker kommunes langsiktige strategi med satsing på menn i barnehager gir resultater.

Asker er eneste kommune i landet som gjennom en årrekke har brukt egne midler og ressurser til å satse målbevisst på rekruttering av menn i barnehagene, og satt et eget politisk vedtatt mål på 30% menn i Askers barnehager.