Asker kommune og Husbanken inviterer til et informasjonsmøte hvor temaet er kommunens behov for flere kommunalt tilgjengelige utleieboliger. Ved bruk av Husbankens finansieringsordninger og tilvisningsavtaler ønsker vi å fremskaffe flere kommunale utleieboliger og bidra til et mer profesjonalisert utleiemarked.

Les mer om bakgrunnen for prosjektet.

Program informasjonsmøte 30. mars

 • 12.00 Velkommen ved eiendomsdirektør i Asker kommune, Ragnar Slaastad Studsrød.
 • 12.10 Behov for nye boliger i Asker kommune ved eiendomsdirektør Ragnar S. Studsrød og rådgiver Ingrid Blichfeldt, Asker kommune.
 • 12.30 Presentasjon av Boligstrategi i Asker ved Kristine Andenæs, Asker kommune.
 • 12.45 Forskning – velfungerende leiemarked –ved Hans Christian Sandlie, NOVA.
 • 13.00 Husbankens finansieringsordninger i forhold til tilvisningsavtaler og vilkår for disse, ved Per Erik Torp, Husbanken.
 • 13.30 Pause
 • 13.45 Husbanken – Prosess ved fremskaffelse av utleieboliger med tilvisningsavtale- Husbanken ved Lars Halleraker.
 • 14.10 Prosessen frem til en tilvisningsavtale ved Snorre Førli, Oslo kommune.
 • 14.30 Gode utleieboliger med tilvisningsavtaler ved Lars Aasen, Leieboerforeningen
 • 15.00 Selvaags erfaringer fra prosjekter ved Esben Svalastog, Selvaag Realkapital AS.
 • 15.30 Oppsummering og spørsmål fra salen.

Møteleder er rådgiver Håvard Røyne fra Asker kommune.

Meld deg på her: