Asker kommune ønsker å inngå tilvisningsavtaler med boligutviklere, utbyggere og eiendomsbesittere. Avtalen gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligtilbyder inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

Ved nybygging, ombygging og kjøpsprosjekter kan det søkes om grunnlån i Husbanken, noe som gir meget gunstige vilkår. Vi ønsker boliger både i nybygg og i eksisterende bygg. Vi er opptatt av å kunne tilby boliger i ulike deler av kommunen, og ønsker derfor mest mulig spredning.

Asker kommune søker følgende utleieboliger:

  • 80 stk. ett- eller toroms boliger
  • 13 stk. fireroms boliger
  • 5 stk. fireroms boliger
  • 2 stk. femroms boliger

Se gjerne presentasjoner fra vårens informasjonsmøte for mer informasjon om tilvisningsavtaler.

Siste frist for innlevering av tilbud er fredag 30. september 2016, kl.12.00 til resepsjonen på Asker Rådhus.

Konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon

Kontaktinformasjon

Informasjon om prosjektet fås også ved å ta kontakt med rådgiver/prosjektleder Håvard Røyne, mobil 900 90 170, e-post: havard.royne@asker.kommune.no