Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som skal bidra til å redusere boutgiftene til personer med lav inntekt.

For å søke må du være fylt 18 år, ikke være student eller avtjene siviltjeneste eller førstegangstjeneste. Du må også være folkeregistrert på boligens adresse den 1. i måneden du søker.

Sjekk om du kan få bostøtte med Husbankens bostøttekalkulator.

Du kan søke om bostøtte elektronisk eller på papirskjema (krever innlogging med elektronisk ID).

Søknad til kommunen - utbetaling fra Husbanken

Søknaden sendes til Asker kommune som behandler saken, mens Husbanken utbetaler bostøtten. Boutgifter, inntekt og antall som bor i boligen avgjør hvor mye man kan få i støtte.

Les mer om bostøtte på Husbankens nettsider.

Kommunal husleiestøtte

  • Leietakere som bor i en bolig med stasjonær bemanning som er tildelt av Asker kommune kan ha rett til kommunal husleiestøtte. Den kommunale husleiestøtten beregnes i henhold til reglene for Husbankens bostøtte. Det er et boutgiftstak på 10 000 kroner for utbetaling av kommunal husleiestøtte og beløp under 300 kroner per kvartal utbetales ikke.
  • Dette er en stønad som kommer på toppen av Husbankens bostøtte. Hvis du har søkt Husbankens bostøtte og kvalifiserer for kommunal husleiestøtte vil du få vedtak på dette fra Asker kommune.
  • Leietakere som ikke kvalifiserer for Husbankens bostøtte, må selv levere likningsopplysninger for beregning av kommunal husleiestøtte. Dette må du gjøre ved innflytting, deretter innen 1. juli hvert år.

Gjengs leie er innført i Asker kommune, og du kan lese mer om hva dette innebærer her.

Kontakt

For mer informasjon om bostøtte og husleiestøtte, kontakt Brukertorget på telefon 66 90 90 00