Asker og Bærum Krisesenter er et gratis og døgnåpent tilbud til barn, kvinner og menn utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, voldtekt og tvangsekteskap. Døgnåpen hjelpetelefon 67 50 83 83.

Tilbud

  • Døgnåpen hjelpetelefon 67 50 83 83
  • Dagtilbud
  • Samtaletilbud på dag og kveld uten henvisning
  • Et trygt og midlertidig botilbud ved behov for beskyttelse
  • Juridisk bistand
  • Bistand til å kontakte andre hjelpeinstanser
  • Samtaletilbud etter seksuelle overgrep
  • Informasjon og kompetansehevingstiltak til hjelpeapparat og befolkning

  • Les mer på krisesenterets egne nettsider.