Asker kommune tilbyr økonomisk rådgiving/gjeldsrådgivning til innbyggere som har langvarige økonomiske problemer, og økonomisk forvaltning til de som har problemer med å disponere egen økonomi.

Økonomisk rådgiving

Du kan få råd om hvordan øke inntektene og redusere utgiftene. Det kan gis veiledning i hvordan man utarbeider budsjett og betalingsplaner. De økonomiske rådgiverne kan også være i dialog og forhandle med kreditorene, eller om nødvendig søke offentlig gjeldsordning.

Du som ønsker økonomisk rådgiving må være folkeregistrert og bo i Asker kommune. Barnefamilier og personer som står i fare for å miste boligen blir prioritert.

Har du behov for økonomisk rådgiving, ta kontakt med Bolig, økonomi og koordinering, Brukertorget. Du vil deretter få tilbud om en kartleggingssamtale med en gjeldsrådgiver innen fem virkedager.

Økonomisk forvaltning

Personer som har egen inntekt, men som har problemer med å styre sin økonomi slik at nødvendige utgifter blir betalt, kan bli tilbudt økonomisk forvaltning.

Tjenesten er sterkt behovsprøvd, og har som mål at personen klarer å ivareta sine økonomiske forpliktelser.

Det inngås en avtale mellom søker og Asker kommune. Deretter opprettes det en konto i søkers navn som Asker kommune disponerer. Kommunen sørger for betaling av husleie, strøm og forsikring, og utbetaler søkeren et avtalt beløp som skal dekke andre utgifter. 

For mer informasjon om økonomisk forvaltning, ta kontakt med Brukertorget.