Asker kommune har opprettet en egen pensjonskasse med oppstart 1.1.2015. Alle pensjonsrettigheter er overført fra Storebrand Livsforsikring til den nye pensjonskassen.

Tjenestepensjonsordningen er regulert av Hovedtariffavtalen og flyttingen har ingen konsekvenser for de ansattes pensjonsrettigheter eller pensjonsytelser.

Pensjonen utbetales senest den 20. hver måned.

Opprettelsen av en egen pensjonskasse ble bestemt av Kommunestyrets 13.mai 2014. Pensjonskassens formelle navn er Asker kommunale pensjonskasse.

Eksisterende pensjonister

Utbetaling av pensjon til eksisterende pensjonister vil frem til 1.3.2015 foretas av Storebrand Livsforsikring.

Fra 1.3.2015 er det Storebrand Pensjonstjenester som overtar utbetalingen på vegne av pensjonskassen, fra samme utbetalingssystem som tidligere.

Endring av pensjon og nye pensjonister

Asker kommunale pensjonskasse vil behandle søknader og utbetale pensjon til nye pensjonsmottakere fra og med 1.1.2015. Pensjoner som skal endres fra 1.1.2015 eller senere skal også behandles av pensjonskassen.

Årsrapport

Her finner du Asker pensjonskasses årsrapport for 2015.

Kontaktinformasjon

E-post:

pensjonskassen@asker.kommune.no

Telefon

For eksisterende pensjonister/personer som er i ferd med å bli pensjonister:
Telefon: 66 90 91 80

For andre medlemmer av pensjonskassen:
Telefon: 66 90 91 90

Postadresse:

Asker kommunale pensjonskasse
c/o Storebrand Pensjonstjenester
Postboks 455
1327 LYSAKER

Organisasjonsnummer: 914 562 546