Asker kommunale pensjonskasse er en selvstendig stiftelse med eget styre. Slik er sammensetningen av styret.

  • Åmund T. Lunde, leder
  • Kari Østerud, nestleder
  • Wenche Øverås
  • Stein Holst Annexstad
  • Anders Tobias Utne
  • Gunn Kindberg
  • Rolf Brakstad