Deg som medarbeider

Kort fortalt

Som medarbeider ønsker vi at du skal oppleve et godt arbeidsmiljø, med mange spennende muligheter og positive kollegaer.  I Asker kommune er du med på å forme vår kultur.

Våre verdier; Raus, Nær, Modig og Skapende er fundamentet i vår kultur og de skal være retningsgivende for hvordan vi løser oppgavene våre. Hver enkelt av oss har et ansvar for å opptre i tråd med vårt verdigrunnlag.  

Medarbeiderskap

Asker kommune er opptatt av å skape gode arbeidsforhold for alle medarbeidere.

Godt medarbeiderskap handler om å utøve sitt arbeid på en profesjonell måte i møte med innbyggere kollegaer og arbeidsgiver. Hver enkelt medarbeider tar ansvar for egen relasjon til innbyggere, kollegaer og arbeidsgiver, og er en positiv lagspiller.

I felleskap tar medarbeidere og leder initiativ til å utvikle måten arbeidsoppgavene, og samfunnsoppdraget løses på. For å møte dagens og morgendagens behov og utfordringer på en best mulig måte, må vi bygge på hverandres kompetanser og erfaringer.

Bilde av mennesker i en ring

Etiske retningslinjer

Som en offentlig aktør er vi forpliktet til å opptre etisk forsvarlig. Det betyr at i Asker kommune utfører vi våre oppgaver og opptrer utad på en etisk forsvarlig måte. Vi arbeider for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak.

Vi utfører våre oppgaver og opptrer på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen. 

Det skal være åpenhet og innsyn, slik at allmenheten kan gjøre seg kjent med Asker kommunes virksomhet. All informasjon som gis i forbindelse med kommunens virksomhet, skal være korrekt og pålitelig. 

Les om vår vedtatte arbeidsgiverpolitikk (PDF) 

Les våre etiske retningslinjer

Illustrasjonsbilde

Her kan du se og lære mer

Har du tid og lyst til å lære mer om Asker kommune og hva det vil si å være medarbeider, kan du finne mer her:

I Asker kommune har vi et bredt spekter av arbeidstakerorganisasjoner og tillitsvalgte og verneombud.

Du vil få god informasjon om dette som ansatt - blant annet via intranettsiden vår. Du kan også spørre "Kommune-Kari", som du møter på forsiden av nettsiden vår.