Velkommen til gratis kurs i organisasjonsarbeid

Mennesker på kurs

Kort fortalt

Alle organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner kan dra nytte av kursets innhold og temaer. Hovedfokuset er organisasjonsarbeid på lokalt plan. Alle lag og foreninger i Asker er invitert.

Vi ønsker å  bidra med kunnskap og inspirasjon for lokalt organisasjonsarbeid - og få flere til å bidra i  lag og foreninger. Kurset består av to deler på 3 timers varighet, og gjennomføres fra klokken 18.00-21.00 på Heggedal Innbyggertorg. Kurset er gratis.

Deltakere på tidligere kurs er hjertelig velkomne for å få påfyll og videre informasjon.

Del 1 - Økonomi, søknader og tilskuddsordninger

Mål: Hvor finne penger til prosjekter, og tips til å skrive gode søknader.

Innledere : Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Asker Kommune og Per Sletaune, daglig leder Heggedal nærmiljøsentral

Tid

Mandag 2. mars kl 18.00 – 21.00

Innhold:

Introduksjon til Tilskuddsportalen.

  • Hvordan bruke Tilskuddsportalen. Hvordan skrive en enda bedre søknad?
  • Arbeid i grupper med spesifikke spørsmål

Påmeldingsfrist: 27. februar.

Del 2 - Innføring i styre- og  organisasjonsarbeid og GDPR 

Kursleder: Per Sletaune, daglig leder Heggedal Nærmiljøsentral

Mål

Gi en grunnleggende innføring i styrearbeid og GDPR

Tid

Mandag16. mars kl 18.00 – 21.00

Påmeldingsfrist: 12. mars

Innhold

  • Registrering i Brønnøysundregisteret/Frivillighetsregisteret
  • Styret – valg, ansvar og roller
  • Vedtekter
  • Styremøter, årsmøter, referater og planlegging (årshjul)
  • GDPR – hva er det og hva må vi gjøre?

For nye styremedlemmer, styremedlemmer som ønsker faglig påfyll og aktuelt for grupper som ønsker å organisere seg.

Arrangører

Asker Frivilligsentral, Heggedal Nærmiljøsentral, Borgen Nærmiljøsentral, Vollen Nærmiljøsentral, Asker Kommune og NaKuHel.

Påmelding

Meld dere på til e-post: