Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Andre Helsetjenester
Formål
Formålet er å forandre liv gjennom handling, kjærlighet og godhet. Å finansiere og drive frivillighetsarbeid for å bedre livskvalitet for dem som bor i fattigdom i land og områder, og på den måten sørge for at hjelpen går til de som er trengende. Å styrke barn og ungdom gjennom å fremme forebyggende helsetiltak, utdanning og aktivitet innen sport. Å knytte frivillige til frivillighetsarbeid.
Organisasjonsnummer
921800533
Postadresse
c/o Maribel Thorjussen Huldreveien 13 1388 BORGEN
Kontaktperson
Maribel Thorjussen
E-post
Mobiltelefon
452 81 300