Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Andre Helsetjenester
Formål
En forening for pårørende til mennesker med demens. En forening tilhørende nasjonalforeningen for folkehelsen. Frivillig arbeid med informasjon, utvilkling og støtte.
Organisasjonsnummer
918779140
Forretningsadresse
c/o Åshild Leite Heimansåsen 10 3470 SLEMMESTAD