Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Andre
Formål
Den eritreiske forening i Asker er en forening for eritreere som bor i Asker. Foreningen sitt hovedformål er å samle alle eritreere i Asker for å bevare og styrke tilknytningen og kjærligheten til deres kultur, bevare deres morsmål, hjelpe trengende eritreere, samt spre kunnskap om Eritrea og Eritreas kultur. Foreningen forsøker også etter beste evne å hjelpe ny innflyttede eritreere med å finne seg til rette i sine lokale områder i Asker og gi morsmålopplærings tilbud til barn i skolealder. Med dette for øye arrangerer foreningen møter, fester og andre sammenkomster.
Organisasjonsnummer
997633563
Postadresse
Kullebunnveien 6 1388 BORGEN
Kontaktperson
Samuel Afewerki Embaye
E-post
Mobiltelefon
462 39 365
Telefon
67 44 26 62