Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Annen Utdanning
Formål
Foreningen «Er du sikker?» er non-profitt og skal forvalte merkevarer, fasilitere, arrangere og bistå andre med «Er du sikker?» og dens tilhørende aktiviteter og prosjekter både økonomisk og organisatorisk med å nå sine formål. Foreningen skal hjelpe barn og unge å beherske og å forstå sin egen rolle i det digitale samfunnet. Den skal også hjelpe de unge til å ikke bare bli sikrere brukere av teknologi, men også tryggere i alle valgene de møter. I tillegg til å øke den allmenne forståelsen av informasjonsteknologi, skal foreningen bidra til at alle unge i skolealder får mulighet til å lære om teknologi, personvern og sikkerhet.
Organisasjonsnummer
923618562
Forretningsadresse
c/o Cathrine Vånge Singstad Hukenbekken 18 1383 ASKER