Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Dyrevern
Formål
Nanofasa Conservation trust vil jobbe for å ivareta og beskytte utviklingen av naturlige ressurser, landområder, det afrikanske dyrelivet, volunteer øko-turisme og kulturminoriteter i Namibia. Nanofasa ønsker Å være en katalysator i bevaringsprosessen. Organisasjonen ønsker å sette fokus og skape en bevissthet blant mennesker, styresmakter i Namibia og resten av verden, om viktigtigheten av å skape en bærekraftig utvikling i naturen og samfunnet.
Organisasjonsnummer
997143388
Forretningsadresse
Orreleiken 31 1388 BORGEN
E-post
Telefon
90 71 07 59