Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Frivillighetssentraler
Formål
Er en lokalt forankret møteplass som arbeider for å styrke, utvikle og samordne innsatsen som utføres av frivillige organisasjoner og privatpersoner og derved øke trivselen på Klokkarstua og omegn. Skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige.
Organisasjonsnummer
920872085
Forretningsadresse
Prestegårdsalleen 4 3490 KLOKKARSTUA
E-post