Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lagets formål er å legge til rette for skiorienteringsaktivitet i Norge. Idrettslaget skal arbeide for å skaffe best mulig trenings- og konkurranseforhold for ski-o-idretten i Norge. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Organisasjonsnummer
997096304
Postadresse
c/o Andreas Melsom Edvardsen Solvangveien 1B 1383 ASKER
E-post
Mobiltelefon
411 07 425