Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Røyken og Hurum Håndball, RHH, er et samarbeid mellom klubbene ROS, Sætre Graabein og Slemmestad Klubben skal ha tilbud for aldersgruppen 15 til og med senior. RHH er en klubb for alle, og gjennom ett godt breddetilbud, skal vi sikre at vi også kan satse for de som ønsker det
Organisasjonsnummer
996897664
Forretningsadresse
v/ Marianne Røgeberg Nyveien 34 3470 SLEMMESTAD
E-post
Hjemmeside
http://www.rhh.no
Mobiltelefon
47377836