Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Borgen Vel skal søke å ivareta allmennyttige formål til beste for dets innbyggere/velmedlemmers miljø og velferd.
Organisasjonsnummer
993597759
Postadresse
Postboks 341 1373 ASKER
Kontaktperson
Borghild Holsvik
E-post
Hjemmeside
http://www.borgenvel.no
Mobiltelefon
99274994