Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Borgen Vel skal søke å ivareta allmennyttige formål til beste for dets innbyggere/velmedlemmers miljø og velferd.
Organisasjonsnummer
993597759
Postadresse
Postboks 341 1373 ASKER
Kontaktperson
Borghild Holsvik
E-post
Hjemmeside
http://www.borgenvel.no
Mobiltelefon
99274994