Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Tverrfaglig, frittstående interesseorganisasjon for sirkulær økonomi i Norge, som skal bidra til å gi bedriftene økt grønn konkurransekraft og til at Norge når sine klima- og miljømål.
Organisasjonsnummer
922097976
Forretningsadresse
c/o Mepex Consult AS Torvveien 5 1383 ASKER