Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Sikre videre drift av Ullevål sykehus som stort lokal- og regionssykehus. Vil spre informasjon, arrangere møter, debatter og demonstrasjoner.
Organisasjonsnummer
920907091
Forretningsadresse
c/o Rolf Kåresen Rosenkrantz vei 13A 1397 NESØYA
E-post
Mobiltelefon
950 79 498