Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Krisehjelp Og Støttearbeid
Formål
Humanitært-Lions Club.
Organisasjonsnummer
984093861
Postadresse
c/o Tron Bye Aspelund 13 3430 SPIKKESTAD
E-post
Mobiltelefon
97562509
Telefon
31 28 28 79
Faks
31 28 28 50