Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Asker Malerklubb er en forening til fremme av felles interesser for bildende kunst. Den skal gjennom møter, foredrag og utstillinger virke for å heve forståelse for bildende kunst blant medlemmene.
Organisasjonsnummer
918118845
Forretningsadresse
C/O Kristin Wien Engelsrud terrasse 38 1385 ASKER