Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Korpset skal være et fullverdig faglig og sosialt musikalsk utviklende tilbud for barn og ungdom i Bondi og Vettre skolekrets, på tvers av alder, kjønn og bakgrunn. Korpset skal bygge toleranse, vennskap og samhold gjennom musikalsk og sosialt fellesskap.
Organisasjonsnummer
992209275
Postadresse
Postboks 315 1372 ASKER
Forretningsadresse
c/o Thomas Kittilsen Zandjani Kjøiaveien 3 1386 ASKER
Kontaktperson
Thomas Zandjani
E-post
Hjemmeside
http://www.bondiogvettreskolekorps.no