Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Blandet sangkor med ca 30 medlemmer. Overordnet mål er å skape interesse for god korsang og å arbeide for musikalsk utvikling i et sosialt godt miljø, slik at koret kan presentere seg som et interessant kulturtilbud i lokalsamfunnet.
Organisasjonsnummer
991221336
Forretningsadresse
c/o Bjørg Helene Thue Plassen 47B 3475 SÆTRE
E-post
Hjemmeside
http://www.choriaaros.net
Mobiltelefon
994 70 174