Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Vokalgruppe.
Organisasjonsnummer
989954490
Postadresse
c/o Ragnar Elverhøi Aukeveien 74 3472 BØDALEN
Forretningsadresse
c/o Solfrid Påsche Bergveien 21 3474 ÅROS
Hjemmeside
http://www.doremix.no
Mobiltelefon
404 01 532