Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Foreningen har til formål å skape arenaer for å utvikle og glede mennesker, organisasjoner og samfunn i Norge og internasjonalt. Formålet skal oppnås gjennom bruk av Ec-Plays enkle metoder og unike pedagogikk for å gjøre det mulig for alle, uansett kjønn, sosial bakgrunn, funksjonsevne, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller andre liknende vesentlige forhold, å mestre og spille på instrumenter, synge og danse første gangen de prøver.
Organisasjonsnummer
923166548
Forretningsadresse
c/o Jostein Skare Torpfjellet 27 1389 HEGGEDAL
Kontaktperson
Jostein Skare