Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Ulike kulturelle aktiviteter innen litteratur og kunst, møter, reiser etc. Spesielt fokus på nordisk litteratur og språk. Vennskapssamarbeid med de andre nordiske land. Skolesatsing. Tilbyr elever og lærere nordiske aktiviteter som f.eks. leirskoletilbud, elev og lærerutveksling i Norden. Arbeider for bedre språkforståelse mellom de nordiske landene.
Organisasjonsnummer
996816648
Postadresse
Postboks 323 1372 ASKER
Kontaktperson
Svein Ivar Fors