Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Fremme interessen for film som kunstart og som opplysnings- og underholdningsmedium. Bruke film som et historisk og kulturhistorisk hjelpemiddel og fremme studiet av filmkunnskap, dvs. vurdering og forståelse av film og filmens funksjon i samfunnet. Dette søkes nådd ved å arrangere filmforestillinger i forbindelse med foredrag, diskusjoner, studieringer og trykt materiell.
Organisasjonsnummer
921848587
Forretningsadresse
c/o Arne Adolfsen Tempelveien 142 3475 SÆTRE