Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Forskjønnelse og fornyelse av Kongsdelene kirke samt tilhørende utearealer i samarbeid med kirkeverge og riksantikvar.
Organisasjonsnummer
920950248
Forretningsadresse
c/o Randi Sæthre Olsen Grytnesveien 28 3475 SÆTRE