Informasjon om koronaviruset og vaksinering. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Drive kunnskapsformidling om polsk kultur og språk mot barn og ungdom med polsk bakgrunn bosatt i Norge.
Organisasjonsnummer
922086583
Forretningsadresse
c/o Marta Skandsen Lyngveien 22A 3470 SLEMMESTAD