Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Husflid.
Organisasjonsnummer
993776572
Postadresse
c/o Unni Kolden Bjerkelundveien 31 3440 RØYKEN
Forretningsadresse
Forpakterboligen Røyken prestegård Prestegårdsjordet 3440 RØYKEN
E-post
Hjemmeside
http://husflid.no/lokallag
Mobiltelefon
90081264
Telefon
31 28 33 45